Пейнтбол

Пейнтбол

Преди началото на всяка пейнтбол игра, на участниците се провежда устен инструктаж по правилата на играта и мерките за безопасност.

ПРАВИЛА

-При организиране и провеждане на всеки вид пейнтбол игра се назначава минимум един съдия, който определя начало на играта, спира играта, решава спорове възникнали по време на играта и слага край на същата. Във всяка игра, решенията на съдията или съдиите  не подлежат на оспорване и се изпълняват безпрекословно! 
-Всеки отбор трябва да определи свой капитан. Капитаните на всеки отбор се обръщат към съдията за допълнителни инструкции и след като му дадат сигнал, че отборите им са готови, играта започва.
-Участник е елиминиран – „убит”, ако бъде улучен с желатиново топче в следствие на директно попадение.  Като такова се приема:
o Белези от боя по маската, маркера или където и да е по тялото;
o Попадение от изстрел на съотборник – приятелски огън;
-Участник НЕ се счита за елиминиран, ако е улучен от:
o топче, което не е оставило белези от боя;
o пръски на топче, което е нарушило своята цялост в друг обект;                                 
-При директно попадение-елиминация на участник, същият трябва да извика „УБИТ” и задължително да постави предпазителя на своя маркер. С вдигнати ръце и маркер над главата, играчът трябва да напусне игралното поле по най-краткия и безопасен път, продължавайки да вика „УБИТ”. Извън терена маркерът   се държи насочен към земята.
-При звуков сигнал от съдията, всеки намиращ се на терена е длъжен да прекрати стрелбата и да остане на своята позиция до следващия сигнал. При неизпълнение,  участникът бива отстраняван от играта. 
- Всеки участник има право да поиска спиране на играта, като извика „ПРОВЕРКА”, ако има съмнение за „УБИТ” играч и/или проблеми с екипировката.  При неизправност на маркера, играчът трябва да го постави на земята и да се отдалечи на няколко метра. 
-Ако участник извика „УБИТ”, той незабавно трябва да напусне игралното поле, дори и в случай, че не е елиминиран, според правилата.   
-Физически съприкосновения между участниците са  забранени. 

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

Стриктното спазване на тези правила за безопасност са задължителни за всички и участниците трябва:
-да използват предоставената от организаторите екипировка.
-да не насочват маркера към необезопасени лица, съгласно изискванията за игра на пейнтбол.
-да държат цевта на маркера насочена надолу.
-да използват само топчета за пейнтбол, предоставени от организаторите.
-да не разглобяват маркера.
-да избягват стрелбата на разстояние по-малко от 2 метра.

Всеки участник декларира, че е запознат с проведения му инструктаж и се задължава да спазва правилата за безопасност. За целта подписва декларация, предоставена на място.

Информация

Пейнтболът е игра подходяща за всички възрасти и не изисква специална подготовка. 

Пейнтболът се е зародил през 80-те години на ХХ век в Ню Хемпшир, САЩ. Първите писмени сведения са публикувани през 1983 г. като представляват ръководство за играта. Възможна версия за създаването му е разсекретен проект на Пентагона, представляващ симулация на реални военни действия. В Европа навлиза през 90-те години на ХХ век. И въпреки че този спорт се е зародил неотдавна, той е най-бързо развиващият се спорт в света.

Стандартен сценарий за провеждане на която и да е пейнтбол игра  е разделянето на отбори. Целта на всеки е да елиминира противниковите играчи, като достигне целта, окупира периметър, остане „жив” или с числено превъзходство на отбора си. 

В И Д О В Е   И Г Р И

ИГРИ С ФЛАГ
1. Флагът се поставя в централната част на терена, на еднакво разстояние от базите на отборите. Целта на играта е да се превземе флага и да се занесе на изходна позиция.
2. Всеки отбор има флаг, поставен в централната част на базовия му лагер. Целта на играта е да се превземе противниковият флаг, като се занесе до другия и същевременно да се съхрани своя. 

ОТБРАНА НА ПОЗИЦИИ
Участниците се разделят на отбори, като един отбор заема позиция на отбраняващ се. Целта е превземане на  позициите на отбраняващите се. Този сценарий може да бъде реализиран като се поставят множество флагове, които отбраняващия отбор защитава и целта на нападащият е да завладее максимален брой флагове.

ПРЕВЗЕМАНЕ НА СГРАДА
Единият отбор заема позиция в сграда, без да излиза от нея. Целта на другия отбор е да превземе сградата, като същевременно елиминира отбраняващите.

ОТКРИВАНЕ НА СКРИТ ПРЕДМЕТ
Участниците се разделят на отбори, на определена територия се скрива предмет, който участващите отбори трябва да открият и да останат в играта. Победител е отбора успял да го намери и да съхрани от елиминация своите играчи. 

Укритията на игрището на Екшън парк Варна, представляват храсти и дървета, автомобилни гуми, бали слама, дървени палети и метални варели. Възможно е да се организират всички видови игри.  

Екипировка

МАРКЕР / ПУШКА
Маркер модел: "Tippmann  98 Custom" 
Калибър: 68-ми 
Принцип на действие: Самозарядна/Полуавтоматична
Захранване: бутилка СО2 - въглероден двуокис
Капацитет на пълнителя: 200 топчета
Капацитет на бутилките:от 200 до 800 +  изстрела
Скорост на стрелба: 11 изстрела в секунда
Стандартна дължина на цевта – 21,6 см 
Дължина със стандартна цев и бутилка – 50 см
Тежест (без бутилка) – 1,3кг
Ефективна стрелба – 50 м
МАСКА
Маските са марка Scott с кристален визьор и широко зрително поле и марка Proto El. 
ТОПЧЕТА 
Пейнтбол топчетата са кръгли капсули с желатинова обвивка, които са пълни с растителна боя на водна основа - безвредна, водоразтворима и саморазлагаща се.
ЗАЩИТЕН КАМУФЛАЖ
Разполагаме с различни размери, хидроизолиращи-поливенил костюми с качулки от две части и памучни камуфлажи от две части и гащеризони.
РЪКАВИЦИ
Разполагаме с различни размери, ръкавици изработени от еластичен текстил, гума и напа.
НАКОЛЕНКИ
Разполагаме със стандартни наколенки, изработени от кордура и пластмаса.
НАГРЪДНИК
Разполагаме със стандартни нагръдници.

Цени


     До 31.08.2022 г. цената на предлаганата услуга - пейнтбол за един участник, при начален пакет остава 25 лв.

     От 01.09.2022 г. цената  на услугата за един участник, при начален пакет е 30 лв.

     Началния пакет за един участник включва:

  • Инструктор
  • Съдия
  • Стратегия
  • Игрище (различни карти)
  • Наем на екипировка
  • 100 топчета

     При закупуване на допълнителни топчета – цена 15 лева за 100 броя.
     При пакет от услуги и големи групи участниците ползват преференциални цени.